TAG

Palvelumme

Monivuotisen kokemuksemme uusiutuvan energian alalla, erikoisesti tuulen mittauksen alalla ansiosta, ymmärrämme hyvin koko mastojen valmistus-, asennus ja käyttöprosessin. Ammattitaitoinen asiantuntijatiimimme suorittaa töitä korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti laatu- ja turvallisuussääntöjä noudattaen. Windhunter_service tarjoaa LiDAR ja SoDAR-laitteiden myyntiä, vuokrausta sekä niihin liittyvät palvelut. Takaamme myös tuen tuuliturbiinien huollon ja asennuksen yhteydessä.

Mittausmastot

KATTAVAT PALVELUT

Estimme parhaat paikat mittauslaitteita varten, asennamme ne, konfiguroimme ja puramme, sekä suoritamme määräaikaiskatsastuksia ja korjausten jälkeisiä katsastuksia. Asennamme ankkurit, esivaletut perustukset tai paikan päällä valetut. Mittaukset suoritetaan laadukkaimpien antureiden: anemometrien, tuulensuunnan osoittimen avulla. Tietoja keräävät etäohjattavat rekisteröintilaitteet.

KAKSI MASTOTYYPPIÄ - 100% SOPIVAT

Takaamme pääsyn tietoihin ristikkomastoista (200m saakka) tai teleskooppimastoista (100m saakka). Valitsemme mittausmaston, joka takaa varmojen tietojen keräämisen valitussa paikassa siinä vallitsevista olosuhteista riippumatta.

Suunnitelma ja laskelmat

Suunnitelma koostuu staattisista laskelmista, maston, ankkurointiratkaisujen ja perustuksien valinnasta kyseisen paikan erityispiirteen huomioiden. S355-teräksestä valmistetut rakenteet täyttävät IEC 61400-12-1 2 ed. ja TR 6 vaatimuksia.

Asennus

Ankkureiden, esivalettujen perustusten tai paikan päällä valettujen perustusten asennus. Sekä asennus että purku voidaan toteuttaa ilman nosturia tai helikopteria ja ilman verkkoon kytkemistä.

Mittauskampanjoiden seuranta

Mittausten koko aikana seuraamme saapuvia tietoja, että voisimme mahdollisimman nopeasti havaita mahdolliset virheet ja korjata ne.

Dokumentaatio

Jokainen mittausmastoa ja mittauslaitteita koskeva tieto sisällytetään projektin dokumentaatioon. Asiakkailla on pääsy teknisiin piirustuksiin, asennusraportteihin, purkuraportteihin, osavuosikertomuksiin, huoltokertomuksiin, evakuointisuunnitelmiin.

Täysi valmius

Ammattitaitoinen teknikkotiimimme on aina valmis lähteä hätätapauksissa paikalle, diagnosoida vika ja korjata se mahdollisimman nopeasti. Asiakkaamme saavat paitsi korkealaatuista tuotetta ja palvelua myös turvallisuuden tunnen.

Jokainen sijainti

Toimitimme jo mastoja korkealla Alpeissa sijaitseviin projekteihin, napapiirille, vuonojen alueelle, poldereille ja kosteikoille. Ei ole olemassa projekteja joita insinöörimme ja teknikkomme eivät voisi toteuttaa.

LiDAR / SoDAR

SINUN SoDAR / LiDAR

Takaamme kokeneen tiimin joka osaa asentaa asiakkaan laitteet. Pystymme huoltamaan laitteita, diagnosoimaan perusviat sekä valvoa valmistajan suorittamia korjaustöitä.

LAITTEET

Teknikkomme tiimillä on kokemus ZX Lidars, Vaisala (windcube, Triton), AQSystem tarjoamien laitteiden käytössä.

Paras tietojen saatavuus

Sen ansiosta, että tarkistamme säännöllisesti operatiivisia ja mittaustietoja, voimme jatkuvasti valvoa tulosten laatua.

Laitteiden vuokraus

Tarjoamme kaksi LiDAR-järjestelmätyyppiä, jotka vuokraamme kokonaisuutena - syöttö, toimitus, asennus, ylläpito ja purku.

Tuki

Tarjoamme myös muiden valmistajien laitteiden konfigurointia ja asennusta koskevat palvelut.

Tuuliturbiineissa suoritettavat
palvelut

KORKEALAATUINEN HUOLTO

Windhunter_servicen tiimi tukee tuuliturbiinien huoltoon ja asennukseen liittyvät työt. Työntekijämme ovat kokeneita asiantuntijoita, joilla on lukuisia sertifikaatteja ja koulutuksia, mikä takaa projektin menestyksekkään toteuttamisen.

TURVALLINEN TYÖ

Työt turbiineissa suoritamme aina noudattaen korkeimpia laatua ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tuuliturbiinien asianmukaisella asennuksella on keskeinen rooli tuulipuiston toiminnassa.

Laitteiden asennus

Tarjoamme myös sellaisten laitteiden kuin iSpin, LiDAR, antureiden, varoitusvalojen, lintujen ja lepakoiden seurantajärjestelmien tuuliturbiineihin asennuksen.

Esitarkastukset

Ne perustuvat asiantuntijamme käyntiin turbiinissa, missä he tarkastavat onko mahdollista asentaa sinne lisälaitteita ja tekevät teknisen arvioinnin, miten ne voisi asentaa.

Alan kokemus

Olemme toimineet tuulivoimamarkkinoilla jo monta vuotta. Alan tuntemuksen, jatkuvan kehityksen ja ammattipätevyyden parantamisen ansiosta olemme kehittyneet tuulivoima-alan johtavaksi yritykseksi.

Onko sinulla kysyttävää? Haluaisitko, että kertoisimme sinulle enemmän tuotteistamme ja palveluistamme?

Ota yhteyttä