TAG

Vad vi har att erbjuda

Med vår många års erfarenhet inom sektorn för förnybar energi, och särskilt inom vindmätning, förstår vi perfekt hela processen för tillverkning, installation och service av master. Vårt professionella team av specialister utför arbete på högsta nivå och enligt kvalitets- och säkerhetsstandarder. De tjänster som windhunter_service erbjuder inkluderar försäljning, arrende och service av LiDAR- och SoDAR-enheter. Vi ger även stöd vid service och installation av vindturbiner.

Mätmaster

OMFATTANDE TJÄNSTER

Vi väljer platser där mätapparater ska installeras, tar hand om installation, konfiguration och demontering samt periodiska inspektioner och nödkontroller. Vi monterar ankare och prefabricerade fundament eller gjuter dem på plats. Mätningar utförs med hjälp av sensorer av högsta kvalitet: vindmätare, vindriktningsvisare. Data samlas in av fjärrstyrda datalogger.

TVÅ TYPER AV MAST - 100% ANPASSNING

Vi ger tillgång till data från fackverksmaster (upp till 200m) eller rörformade teleskopmaster (upp till 100m). Vi väljer en mätmast för dig som garanterar insamling av tillförlitliga data på den valda platsen, oavsett de förhållanden som råder där.

Design och beräkningar

Designen består av statiska beräkningar samt val av mast, förankringslösningar och fundament som tar hänsyn till platsens specificitet. Konstruktioner tillverkade av stål S355 uppfyller IEC 61400-12-1 utgåva 2 och TR 6.

Installation

Installation av ankare och prefabricerade eller platsgjutna fundament. Både montering och demontering kan utföras utan kran eller helikopter och utan anslutning till elnätet.

Övervakning av mätkampanjen

Under hela mätperioden övervakar vi inkommande data på distans för att kunna upptäcka och åtgärda eventuella fel så snart som möjligt.

Dokumentation

All information om master och mätinstrument finns samlad i projektdokumentationen. Kunden har tillgång till tekniska ritningar, monterings- och demonteringsrapporter, periodiska rapporter och servicerapporter samt utrymningsplaner.

Fullständig bereddskap

Vårt team av kvalificerade tekniker är alltid redo att i en nödsituation åka till platsen där tjänsten tillhandahålls, diagnostisera problemet och åtgärda felet så snart som möjligt. Våra kunder får inte bara en högkvalitativ produkt och tjänst, utan även en känsla av trygghet.

Vilken plats som helst

I vårt företags historia har vi levererat master för projekt belägna högt uppe i Alperna, uppe i polcirkeln, i fjordar, poldrar och våtmarker. Det finns inga omöjliga projekt för våra ingenjörer och tekniker.

LiDAR / SoDAR

DIN SoDAR / LiDAR

Vi tillhandahåller ett erfaret team som kan installera kundägd utrustning. Vi kan serva utrustningen, diagnostisera grundläggande fel och övervaka reparationsprocessen hos tillverkaren.

UTRUSTNING

Vårt team av tekniker har erfarenhet av att arbeta med enheter som erbjuds av ZX Lidars, Vaisala (windcube, Triton), AQSystem.

Bästa datatillgänglighet

Genom regelbundna inspektioner av drift- och mätdata har vi ständig kontroll över kvaliteten på de erhållna resultaten.

Uthyrning av utrustning

Uthyrning av utrustning Vi erbjuder två typer av LiDAR-system som vi hyr ut som ett komplett paket - strömförsörjning, leverans, installation, underhåll och demontering.

Stöd

Vi erbjuder även ett komplett paket av tjänster inom konfiguration och installation av enheter från andra tillverkare.

Tjänster för
vindkraftverk

HÖGKVALITATIV SERVICE

Teamet på windhunter_service stödjer tjänster relaterade till service och installation av vindkraftverk. Vår personal är erfarna experter som har många certifikat och utbildningar, vilket garanterar framgången för ditt projekt.

SÄKERT ARBETE

Vi utför alltid arbeten i vindkraftverk enligt högsta kvalitets- och säkerhetsstandarder. Ordentlig installation av vindkraftverk är avgörande för en effektiv drift av vindkraftsparken.

Montering av utrustning

Vi tar även hand om installation av enheter som iSpin, LiDAR, sensorer, hindersbelysning, övervakningssystem för fåglar och fladdermöss på vindkraftverk.

Förbesiktningar

De innebär att våra specialister besöker turbinen, kontrollerar möjligheterna och villkoren för att installera ytterligare enheter och verifierar inledande hur de kan installeras ur teknisk synvinkel.

Erfarenhet inom branschen

Vi har funnits på vindkraftsmarknaden i många år. Vår kunskap om branschen och vår ständiga utveckling och förbättring av kompetens har gjort att vi har blivit ett ledande företag inom vindindustrin.

Har du några frågor? Vill du att vi berättar mer detaljerat om våra produkter och tjänster?

Kontakta oss